Hulp aan waterschappen

Ontwerp- en consultancyorganisatie voor natuurlijke en gebouwde omgevingen Arcadis heeft van verschillende waterschappen opdrachten verworven op het gebied van dijkbeoordelingen, klimaatmaatregelen en de naderende Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt en 26 wetten integreert op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur.

Met deze opdrachten werkt Arcadis aan opgaven op gebied van ruimtelijke aanpassingen en waterveiligheid en zorgt het dat de waterschappen met goede informatievoorziening en implementatie klaar staan voor de Omgevingswet. Onderstaande opdrachten hebben een omzet van ongeveer één miljoen euro.

Voor het Waterschap Rivierenland doet Arcadis twee klussen. De eerste is om de komende vijf jaar een veiligheidsbeoordeling uit te voeren voor 170 kilometer aan dijktrajecten in het beheergebied van het waterschap. Arcadis beoordeelt of deze dijktrajecten voldoen aan nieuwe normeringen.

De tweede opdracht is de klimaataanpak helpen uitvoeren voor Waterschap Rivierenland. Gemeenten krijgen door de klimaatveranderingen vaker te maken met extreme neerslagpieken. Voor de gemeenten Geldermalsen, Giessenlanden en Maasdriel maakt Arcadis inzichtelijk wat en waar de mogelijkheden zijn om wateroverlast te verminderen.

De laatste klus betreft de implementatie van de Omgevingswet. Iedere burger of bedrijf moet tegen die tijd het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen inzien, waarin informatie over de fysieke leefomgeving en de geldende regels op een laagdrempelige manier beschreven zijn. Arcadis begeleidt de waterschappen bij het inzichtelijk maken van de informatievoorziening door het project ‘Uitwerking Informatie Voorziening Omgevingswet’ waarmee beleidsontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en melding verder in beeld wordt gebracht. (Foto: Rijkswaterstaat)