Bouw houtvergassingsinstallatie in Amsterdam

In de haven van Amsterdam is het startsein gegeven voor de bouw van de houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands. De centrale gaat warmte, elektriciteit, waterstof en CO2 uit niet-recyclebaar hout produceren.

Het wordt de eerste commerciële houtvergassingsinstallatie van Nederland, stelt het Havenbedrijf Amsterdam in een persbericht. Het komende jaar moet deze al operationeel zijn. Eerst zal de installatie elektriciteit produceren, en warmte voor de industrie en stadsverwarming. De houtvergassingsinstallatie moet ervoor zorgen dat ook elektriciteit wordt opgewekt als de zon niet schijnt en het windstil is. Wind- en zonne-energie hebben immers het nadeel dat de energieproductie niet constant is.

Het jaar erna gaat de fabriek ook waterstof voor transportdoeleinden en CO2 leveren. Dit laatste zal als grondstof door de chemie worden gebruikt.

Houtvergassingsinstallatie

De installatie gaat draaien op niet-recyclebaar hout dat volgens Bio Energy Netherlands geen enkel ander nut meer dient. De twee oprichters van het bedrijf, Raoul Witteveen en Robert-Jan van Ogtrop, zeggen voor vergassing te kiezen omdat dit in vergelijking met verbranding zestig tot zeventig procent minder stikstof- en fijnstofuitstoot met zich meebrengt. Dit neemt niet weg dat er ook met andere biomassastromen gewerkt kan worden. Het hout dat in de centrale vergast gaat worden, is uit de omgeving afkomstig.

Niet alleen praten

Voormalig minister van Financiën Johan Witteveen is als adviseur bij het project betrokken. “Er zijn oud-politici die vooral praten over duurzaamheid”, zegt hij, “maar belangrijk is dat het ook gebeurt. Dat doen wij met dit project dat binnen een jaar zal produceren.”

Roon van Maanen, hoofd circular & renewable industry bij het Havenbedrijf Amsterdam, vindt de komst van de houtvergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands ‘heel goed passen’ in de strategie van het havenbedrijf om de opwek van duurzame energie in het gebied uit te breiden. “Daarnaast biedt de vestiging kansen voor verdere ontwikkeling van het chemisch cluster in de Amsterdamse haven.”

Zie ook: Komst bioraffinaderij naar Delfzijl is definitief