Nederland staat internationaal bekend om zijn paradijselijke belastingwetgeving. Niet voor u en mij, maar voor buitenlandse holdingbedrijfjes, die massaal in Amsterdam brievenbusfirma’s hebben opgericht. Daarmee kunnen ze de winst die elders is behaald op een slimme manier doorsluizen, waardoor de afdracht aan belastingen tot een minimum kan worden gereduceerd.

01Harrie Hoek

De Stones laten bijvoorbeeld hun geld richting Nederland rollen om de fiscus in thuishaven Engeland het nakijken te geven. Ondanks de protesten vanuit de EU-partners ziet minister-president Rutte dit toch als een belangrijke peiler van onze economie. Er is namelijk veel werkgelegenheid mee gemoeid… Voor fiscalisten en advocaten aan de Zuidas, maar toch…

Hoe anders gaan wij om met bedrijven van vlees en bloed, die echte tastbare producten maken. Die worden opgezadeld met torenhoge energiekosten en complexe regelgeving, waardoor het onmogelijk wordt om normaal op de wereldmarkt te concurreren. Wanneer wij een pleidooi houden voor lagere gas- en elektriciteitskosten wordt onmiddellijk naar liberalisering van de energiemarkt gewezen: mag niet van Brussel.

En u weet, waar onze bedrijven het idee krijgen dat er geen geld verdiend kan worden, wordt er ook niet meer geïnvesteerd. En dat is de dood in de pot van onze regionale economie. Daarom is een doorstart van Aldel alleen een reële optie wanneer een investeerder het vertrouwen heeft dat hij in staat wordt gesteld om de komende tien tot twintig jaar geld te verdienen.

Het politieke dashboard lijkt zo langzamerhand op een regelkamer in een chemisch bedrijf. Met dien verstande dat daar één persoon, de paneeloperator, de eindverantwoordelijkheid heeft en dat in de BV Nederland tientallen ministers en staatssecretarissen tegelijk aan de knoppen draaien. Dat leidt niet tot een nieuw evenwicht, maar tot stuurloosheid en chaos. Waar op het ene beleidsterrein een kleine winst wordt behaald, verliezen we elders het dubbele doordat de maatregelen vaak onvoorziene neveneffecten hebben. Wat dacht u bijvoorbeeld van de verhoging van de waterprijs per kubieke meter per 1 januari jl.? Noodzakelijk in verband met de verduurzaming volgens het kabinet. Maar kenners hebben het over een platte belastingverhoging, de top in de Laffercurve ruimschoots voorbij. Ik hoorde van een financieel directeur hier op het chemiepark dat zijn bedrijf dit jaar enige tonnen (!) extra kwijt is aan waterkosten. Kan direct weer ten laste van de winst.

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn heel belangrijk, maar de effecten van de maatregelen hebben inmiddels gezorgd voor een volkomen uit het lood geslagen energiemarkt. Nuon wilde de modernste multi-fuelcentrale ter wereld in de Eemshaven bouwen (een evenwichtige mix van gas, kolen en biomassa), maar is door de aanhoudende protesten tegen de kolencentrales in de Eemshaven teruggeschakeld naar een eendimensionale investering in een gascentrale. Uiteindelijk staan ze met lege handen. Miljarden geïnvesteerd zonder enig uitzicht op een reëel rendement. De Delesto-centrale van Akzo in Delfzijl, de modernste WKK-centrale in Europa, staat al twee jaar voor zeventig procent stil. Gas is te duur om de bedrijven op het chemie- en metalpark van een concurrerende stroomprijs te kunnen voorzien. De GBF Suez-centrale in de Eemshaven idem. En dan bedenken we een plan om voor veertig miljoen euro een stroomkabel naar Duitsland aan te leggen… Want daar is de stroom dertig procent goedkoper…

Voor onze regio pleit ik voor een focus op een beperkt aantal knoppen, de KPI’s voor de Eemsdelta. Aantrekkelijkheid om te investeren voor het bedrijfsleven is daarbij het uitgangspunt. De belangrijkste vestigingsfactor die we nu moeten beïnvloeden, is de energiekostprijs voor onze bedrijven. Innovatie naar eindproducten met extra toegevoegde waarde en verduurzaming zijn de andere belangrijke doelstellingen. Op de langere termijn kunnen we ons alleen handhaven met duurzaam geproduceerde halffabricaten en nieuw te ontwikkelen eindproducten met een hoge toegevoegde waarde. De gas- en elektriciteitsprijzen zijn hierbij op de korte termijn de cruciale factor om onze werkgelegenheid vast te houden en in een later stadium bij economisch herstel te kunnen uitbouwen. Bedrijven moeten eerst weer in staat worden gesteld om geld te verdienen voordat budget beschikbaar komt voor investeringen in innovatie en verduurzaming.

Want beleid dat geen hout snijdt, mist de basis voor duurzaam produceren!

Door Harrie Hoek, hoofd Bureau EZ Eemsdelta