Hotel De Beer aan de Europaweg in de Europoort blijft tot 31 december a.s. geopend, waarna het definitief zijn deuren sluit. Het hotel zal worden gesloopt, waarna het terrein een meer havengerelateerde bestemming krijgt.

Het Havenbedrijf Rotterdam is eigenaar van de grond en acht het niet langer wenselijk om op die plaats in het haven- en industriecomplex een hotel te hebben. Volgens RTV Rijnmond was het hotel nog altijd goedbezet, vooral door buitenlandse werknemers van bedrijven in de haven. Met de sluiting komt een eind aan de zestigjarige historie van een hotel dat oorspronkelijk als zeemanshuis was gestart. Voor de ongeveer 42 werknemers van Hotel De Beer zal een sociaal plan in werking worden gesteld.