Eén hogere CO2-prijs voor Noordwest-Europa

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam roept op een hogere CO2-prijs in te voeren, en dit gezamenlijk met andere landen in Noordwest-Europa te doen.

De directeur van het havenbedrijf deed deze oproep op de Energy in Transition Summit, die deze week op het RDM-terrein in Rotterdam werd gehouden. Een verhoging van de CO2-prijs stimuleert volgens Castelein innovatie en de ontwikkelingen van schone technologieën. “Een prijs in de range van vijftig tot zeventig euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren”, aldus Castelein.

Hogere CO2-prijs

Castelein zegt te waken voor een ongelijk speelveld. “Ik ben geen voorstander van een solistische aanpak, zoals Groot-Brittannië deed voor elektriciteitsproductie”, zegt hij. ”Een Noordwest-Europese coalitie waarborgt een level playing field voor de industrie.” Het havenbedrijf probeert de overheid ertoe te bewegen een nieuw industriebeleid te ontwikkelen. Castelein: “De overheid stuurt nu vooral op vermindering van broeikasgassen. Voor de overstap naar een nieuw energiesysteem moet je als overheid ook een integrale visie en bijpassend industriebeleid hebben voor de nieuwe economie, het toekomstige industrielandschap en wat voor R&D je daarvoor nodig hebt. Ook dit zie ik als een belangrijke opdracht voor het kabinet. Dus: internationaal beprijzen, nationaal stimuleren.”

Radicale verandering

In het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk is het mogelijk voor 2030 een CO2-reductie van 49 procent in vergelijking met 1990 te realiseren, zegt Castelein ook. “We zijn in deze regio op tijd begonnen”, denkt hij. “In onze portfolio beschikken we nu over circa veertig projecten om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij zonder uitzondering om coalities van bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de opdracht om én klimaatverandering een halt toe te roepen én een vitale haven van wereldklasse te behouden.” Om het doel van 95 procent broeikasgasreductie in 2050 te halen, is volgens Castelein ‘een radicale verandering van het systeem’ nodig.

Zie ook: Rotterdam goed voor veel CO2-uitstoot