De haven van Rotterdam zucht onder relatief hoge inspectie- en toezichtlasten. In vergelijking met de haven van Antwerpen liggen deze een stuk hoger.

Haven Club v Rome

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onderzocht hoe deze lasten zich verhouden tot andere landen in Noordwest-Europa. Hieruit blijkt dat vooral de controles van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit behoorlijk duurder zijn dan in de haven van Rotterdam. Voor reguliere importcontroles is het verschil 45 tot 72 procent. TLN/FENEX, Deltalinqs en het AIP zijn teleurgesteld dat het kabinet haar beleid niet aanpast. Zij vinden dat zo snel mogelijk moet worden ingegrepen om de nadelige positie van het importerend bedrijfsleven te verbeteren.