Hoge boetes

Vopak Terminal Europoort en Koch HC Partnership hebben beide een voorstel tot het betalen van hoge boetes geaccepteerd van het Openbaar Ministerie. Dit is vanwege een gaswolk die in 2014 ontsnapte.

Op 4 augustus 2014 verpompte Koch vanuit zijn raffinaderij light naphta naar een opslagtank van Vopak Terminal Europoort. De raffinaderij ligt tussen de opslagtanks van Vopak. Als het overpompen is gestopt, gaat er bij Vopak een alarm af omdat het vloeistofniveau in de tank zakt. Eerst wordt gedacht dat de tank lek is, maar later blijkt dat er butaan, propaan en benzeen uit het dak van de tank zijn ontsnapt.

Te hoge druk

Uit onderzoek komt naar voren dat het ontsnappen van de gaswolk – in totaal gaat het om 151 kubieke meter – te wijten is aan het onder te hoge druk en dampspanning overpompen van de nafta door Koch.  

Ernstig

Het OM noemt de geconstateerde feiten ernstig. Zo is de DCMR pas elf uur nadat het alarm afging op de hoogte gesteld van het incident. Dat terwijl het bevoegd gezag zo snel mogelijk geïnformeerd moet worden. Ook handelde Vopak in strijd met zijn vergunning door de nafta onder deze condities op te slaan. Koch ging eveneens zijn boekje te buiten. Het verpompen van de nafta onder een te hoge temperatuur en dampdruk is in strijd met de milieuregelgeving.

Hoge boetes

Koch is akkoord gegaan met het betalen van een boete van 500.000 euro, en Vopak met het betalen van 650.000 euro. Het OM spreekt van ‘een passende en effectieve afdoening’.

Zie ook: 90 jaar Vopak Vlaardingen