De Nederlandse maar ook de Noordwest-Europese chemiesector staat voor grote uitdagingen. Vergroenen is het devies en er moet aandacht zijn voor verregaande recycling en ketenintegratie, willen wij hier in de toekomst de slag met het Midden-Oosten en China kunnen doorstaan. Volgens algemeen-directeur Colette Alma-Zeestraten van de VNCI zal de totale vraag naar chemicaliën de komende jaren fors toenemen. Hoewel het Nederlands marktaandeel naar verwachting zal dalen, blijft de kans op groei duidelijk aanwezig. “Dat is het perspectief waarmee wij te maken hebben. Er liggen allerlei kansen, maar er zal hard gewerkt moeten worden om die te benutten.”

Volgens Alma is er een fascinerende ontwikkeling in de chemiesector gaande. “Wij bevinden ons in een economische crisis, waarin veel bedrijven proberen te overleven en je vaak stagnatie ziet. De chemiesector is nu echter bezig te transformeren tot een industrie die groener en veiliger is. Er vindt een groeiend eigen bewustzijn plaats, de blik is op de toekomst gericht en er zijn sterke ambities!”