Herstart fabriek DuPont

Gedeputeerden Vermeulen en Janssen van de provincie Zuid-Holland hebben een gesprek gevoerd met de directie van DuPont. De producent heeft de provincie geïnformeerd dat veiligheidsstudies naar alle onderdelen van de Delrin-fabriek van DuPont zijn uitgevoerd en er een plan van aanpak is opgesteld.

dupont

De veiligheidsstudies en het plan van aanpak van DuPont zijn door een onafhankelijk expert, te weten Witteveen en Bos, bekrachtigd. Vorige maand is DuPont begonnen met de voorbereidingen om de twee stilgelegde productielijnen van de Delrin-fabriek op te starten.

In oktober heeft er eveneens een gesprek plaats gevonden tussen het provinciebestuur en de directie van DuPont. De aanleiding voor dit gesprek was het incident met formaldehyde op 10 oktober 2016 in de Delrin-fabriek van DuPont. In dat gesprek is aangegeven dat DuPont de fabriek niet mag opstarten voordat het bedrijf heeft aangetoond dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om de fabriek in alle opzichten veilig te kunnen laten draaien.

Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid heeft de veiligheidsstudies en het daarbij ingediende plan van aanpak van DuPont beoordeeld. De conclusie is dat voldaan wordt aan de eisen die in oktober zijn gesteld aan het hervatten van het productieproces in de Delrin-fabriek.