Samen met de haven van Antwerpen werken aan het meest efficiënte havenindustriële cluster van de wereld, waar toeleveranciers en afnemers om de hoek zitten en bedrijven elkaar met goedkope pijpleidingen bevoorraden. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen uit de onlangs gepresenteerde Havenvisie 2030 van het Havenbedrijf Rotterdam. Want wil je als West-Europa aantrekkelijk blijven als productielocatie voor de petro- en biochemische industrie dan moet je het volgens de Rotterdamse havenbaas Hans Smits zeker niet hebben van een gebrek aan milieuregels, arbeidskosten en energielasten. Om dan toch bedrijven over te halen zich in het Rotterdams-Antwerpse havengebied te vestigen, is volgens Smits de mogelijke efficiency een hele belangrijke voorwaarde voor het doen van investeringen.

In de visie van Smits en de zijnen is het daarvoor noodzakelijk de huidige petrochemische industrie in de Europoort/Botlek, Dordrecht, Moerdijk, Vlissingen, Terneuzen en die van Antwerpen nog beter onderling met elkaar te verknopen dan nu al het geval is. Dus niet alleen met de grote pijpleiding (85 cm diameter) waarmee vanaf de Maasvlakte (Maasvlakte Olie Terminal) de raffinaderijen in de Europoort/Botlek, Moerdijk, Vlissingen en Antwerpen worden bevoorraad. Maar ook tussen de raffinaderijen en de petrochemische fabrieken en de industrie die de halffabricaten hiervan verwerkt. “Daardoor neemt de efficiëntie toe en nemen de productiekosten af”, aldus Hans Smits toen hij in april op het door Managementproducties georganiseerde Havencongres 2011 al een tipje van de sluier van de nieuwe Havenvisie oplichtte.