Havenvereniging Rotterdam

De Havenvereniging Rotterdam bestaat dit jaar tachtig jaar. Om dit te vieren wordt een feestelijke avond op de ss Rotterdam gehouden.

Op 30 januari 1939 werd de Havenvereniging Rotterdam opgericht, officieel met als doel om: ‘problemen van de haven te bestuderen en kennis van de haven te bevorderen’. Inmiddels telt de vereniging ongeveer tweeëneenhalf duizend leden en houdt zij lezingen, seminars en worden bedrijfsbezoeken georganiseerd. Elk jaar houdt de Havenvereniging ook de Dag van de Haven.

Havenvereniging Rotterdam

Vanwege het jubileum wordt op donderdag 20 juni op de ss Rotterdam een feestelijke avond gehouden. Tijdens het walking diner is er aandacht voor de ‘havenbaronnen van weleer’ en wordt teruggeblikt op de tijd van Lodewijk Pincoffs en Pieter Caland. Verder zullen voorzitter Ronald Schinagl, wetenschapper Peter de Langen en journalist Paul Koster spreken. ‘s Avonds treedt een band op. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Zie ook: Containers en LNG plussen in 2018