Havenschap Moerdijk bijna verzelfstandigd

Plasticrecycler

De verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk is bijna een feit. Per 1 januari a.s. wordt het een bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap.

haven-moerdijk

Deze stap moet de concurrentiepositie van de haven verbeteren. Zij zou hierdoor bedrijfsmatiger en slagvaardiger kunnen opereren, met anderen kunnen samenwerken en gemakkelijker nieuwe klanten en goederenstromen binnenhalen. De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant zijn de twee aandeelhouders van het bedrijf en houden dit meerderheidsbelang ook als een derde aandeelhouder toetreedt. De huidige directeur van het havenschap, Ferdinand van den Oever, is benoemd tot ceo van het havenbedrijf Moerdijk. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, bestaande uit Peter van Laarhoven (voorzitter), Jan van der Eijk (lid) en Marjolein Jansen (lid).