Havenbedrijf Amsterdam heeft met Havenbedrijf Rotterdam contact gezocht om gezamenlijk een Duwbakken Informatie Systeem (DIS) te ontwikkelen. Nu bestaat een dergelijk platform voor duwbakken nog niet.

Via het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) kunnen schippers zien waar openbare ligplaatsen zijn. Havenbedrijf Amsterdam heeft deze week bekendgemaakt zich hierbij aan te sluiten, in navolging van onder meer Havenbedrijf Rotterdam. De informatie die de deelnemende havens beschikbaar stellen is te zien op de website Blauwe Golf Verbindend. Duwbakken zijn echter te specifiek om in dit systeem te worden opgenomen. Daarom werken Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam nu gezamenlijk aan de ontwikkeling van een Duwbakken Informatie Systeem (DIS).