Havenoverslag

De overslag van goederen in zeehavens zal dit jaar beduidend lager uitpakken dan vorig jaar. Onderzoeksbureau Panteia verwacht dalingen in de havenoverslag tussen de 11 en 18 procent.

Panteia rekende op verzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) twee scenario’s van het CPB door. Bij het ene scenario, het ‘Covid1-scenario’ , duurt de crisis drie maanden en bij het andere twaalf maanden. Dit laatste heet het Covid4-scenario.

Havenoverslag

Bij het eerste scenario – dus een crisis van drie maanden – worden de zeehavens van alle modaliteiten het hardst geraakt. De overslag daalt met 11 procent, terwijl de terugval bij modaliteiten als weg, spoor en binnenvaart tussen de 4 en 5 procent ligt. Panteia verwacht dat het herstel voor de havenoverslag in het derde kwartaal plaats kan vinden.

Dit en volgend jaar

De daling in de overslag van goederen in de havens daalt bij een crisis van twaalf maanden (het Covid4-scenario) met 18 procent. Voor weg, spoor en binnenvaart is dit tussen de 8 en 10 procent. De grootste daling is in het tweede kwartaal van 2020. Daarna stabiliseert het vervoerd gewicht, en kan voor sommige modaliteiten een toename te zien zijn. De gevolgen van deze crisis zullen in dit scenario tot in 2021 voortduren, want ook volgend jaar zullen er lagere goederenvolumes worden vervoerd. Deze daling zal minder sterk zijn dan in dit jaar.

Zie ook: Overslag krijgt knauw door coronacrisis