Waterstoffabrieken
Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

De Nederlandse zeehavens moeten meer gaan samenwerken, onder andere op het gebied van digitalisering. Dit staat in de Havennota, die minister Van Nieuwenhuizen vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) zegt tot een ‘geïntegreerd systeem van samenwerkende zeehavens’ te willen komen. Hierover wil zij afspraken maken met de havens van Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Zeeland en Moerdijk. 

Havennota

Meer samenwerking leidt volgens de Havennota tot meer efficiëntie en betere marktprestaties. “Samenwerking is de sleutel tot succes voor onze havens om ook de komende jaren bovenaan de wereldranglijst te staan”, aldus de minister. 

Digitalisering

In de Havennota staan de uitdagingen voor de havens tussen 2020 en 2030 beschreven. Ook valt erin te lezen hoe de overheid er samen met de havens op in kan spelen. Er is speciale aandacht voor digitalisering, dat de kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie in de haven kan helpen bevorderen. Denk aan het uitwisselen van digitale informatie tussen havens, bedrijven en overheidsdiensten. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Nieuw contract Bilfinger mede dankzij innovaties

English translation

Havennota: more cooperation between seaports

The Dutch seaports need to cooperate more, including in the field of digitization. This is stated in the Havennota, which Minister Van Nieuwenhuizen sent to the House of Representatives last week.

Van Nieuwenhuizen (Infrastructure and Water Management) says she wants to achieve an ‘integrated system of cooperating seaports’. She wants to make agreements about this with the ports of Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Zeeland and Moerdijk. 

Cooperation

According to the Havennota, more cooperation will lead to greater efficiency and better market performance. “Cooperation is the key to success for our ports in order to remain at the top of the world rankings in the years to come”, according to the minister. 

Digitalization

The Havennota describes the challenges for the ports between 2020 and 2030. It also explains how the government, together with the ports, can respond to them. Special attention is paid to digitization, which can help promote quality, reliability and efficiency in the ports. For example the exchange of digital information between ports, companies and government services. (Photo: Danny Cornelissen)