Havenindustrie in cijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vorige week de achtste editie van de ‘Facts & Figures’ gepubliceerd. Hierin wordt de stand van zaken weergegeven van het Rotterdams haven-industrieel complex.

Raffinaderij Esso

De laatste keer dat het havenbedrijf dit overzicht samenstelde was in 2009. In de tussentijd is de Tweede Maasvlakte aangelegd en geopend, die het totaal aan haventerreinen met twintig procent deed toenemen. Een andere mijlpaal was de bouw van de Gate Terminal en de inbedrijfstelling van twee kolencentrales. Het havenbedrijf wijst er verder op dat de capaciteit van in de haven opgestelde windturbines met 56 megawatt is toegenomen. Interessant tot slot is het overzicht in hoofdstuk zes, waar per bedrijf wordt aangegeven hoeveel het waaraan heeft geïnvesteerd.

De grootste door bedrijven gepleegde investeringen tussen 2009 en 2015 waren:

1. 1,5 miljard euro ENGIE bouw energiecentrale;

2. 1 miljard euro Esso uitbreiding hydrocracker unit;

3. 1 miljard euro bouw Gate Terminal;

4. 600 miljoen euro bouw gascentrale EnecoGen;

5. 500 miljoen euro bouw bio-ethanolfabriek Abengoa.

 

Klik hier om het rapport te downloaden.