Havenfusie ‘onder huwelijkse voorwaarden’

De fusie tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent moet je zien als ‘een bruiloft onder huwelijkse voorwaarden’. Dit stelt de Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht.

Schönknecht was vorige week aanwezig bij een vergadering van de commissie van Bestuur van de Zeeuwse Provinciale Staten. Bij de commissieleden leven nog de nodige vragen over de aanstaande fusie tussen de twee havenbedrijven, blijkt uit een verslag hiervan in de PZC. Zo wordt betreurd dat er nog geen strategische visie is, wordt er gewezen op de complexiteit van de operatie en gepleit voor lagere kosten voor bedrijven die in de havens zijn gevestigd.

Escape

“Je moet er vertrouwen in hebben. Zoiets moet gaan groeien”, zegt Schönknecht in de krant, die erop wijst dat een fusie ook weer ongedaan kan worden gemaakt. “Het is een bruiloft onder huwelijkse voorwaarden. We zijn er nu van overtuigd dat we de goede beslissing nemen, maar er is een escape.”