Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat de Nederlandse zeehavens geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. De havens hadden hierop aangedrongen.

Het plan bestond om de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland, Moerdijk en Groningen vennootschapsbelasting te laten betalen. Aangezien concurrerende zeehavens in Europa niet of nauwelijks winstbelasting betalen, ziet Wiebes nu van zijn voornemen af. Vorige maand kwam uit een studie naar voren dat de Nederlandse zeehavens hinder ondervinden van staatssteun die Belgische en Duitse havens ondervinden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu noemde dit ‘een verstoring van de markt’ en dringt aan op Europese richtlijnen voor dergelijke steun.