Porthos

Het Havenbedrijf Rotterdam wil Porthos aansluiten op de havens van Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen. Voor dit grensoverschrijdende project is een subsidieaanvraag bij de EU ingediend.

Porthos is de naam van het pijpleidingennet waarmee de Rotterdamse industrie haar CO2 in een leeg gasveld onder de Noordzee kan opslaan. De financiering voor dit project is nog niet rond. Samen met North Sea Port en het Havenbedrijf Antwerpen heeft het Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke aanvraag voor subsidie bij de Europese Unie ingediend. Dit meldt de Belgische krant De Standaard. Onder de naam CO2TransPorts zouden ook de Zeeuwse en Vlaamse havens hun CO2 richting het Rotterdamse opslagsysteem kunnen laten afvloeien.

Porthos grensoverschrijdend

Tegenover het Financieele Dagblad bevestigt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam dat het bericht in de Vlaamse krant op waarheid berust. Europese subsidie zou de kosten voor de deelnemers aan Porthos doen verminderen. In november zal de Europese Commissie een besluit over de subsidieaanvraag doen. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht groen licht: “We verwachten op basis van eerdere ervaringen dat de PCI-status wordt toegekend.” Om in aanmerking voor de subsidie te komen, moet het project een grensoverschrijdende status hebben, ofwel een ‘Project of Common Interest (PCI)’ zijn.

Zie ook: Meerdere havens kijken naar Porthos