Het zou van te groot optimisme getuigen om te zeggen dat de signalen voor een snelle doorstroming op de industriële verkeersader A15 al op groen staan. Feit is wel dat hoop gloort en dat verbetering is geboekt. En hoewel de lieden van De Verkeersonderneming niet van de afdeling borstklopperij zijn, komt dit perspectief toch deels voor hun rekening. Aan de andere kant maakt het Havenbedrijf Rotterdam zich erg grote zorgen over de bereikbaarheid van de regio.

Bij de presentatie van de ‘Havenvisie 2030’, waarin het Havenbedrijf Rotterdam een fraai toekomstperspectief schildert, somberde havendirecteur Hans Smits over de verkeerssituatie. Hij vreest dat het ‘economisch trekpaard van Nederland’ kreupel wordt als de verkeersproblemen in de regio niet snel fundamenteel worden opgelost. “Verkeer is de grootste bottleneck voor het realiseren van deze Havenvisie.” Smits ontkent hiermee niet dat de afgelopen jaren, mede dankzij het werk van De Verkeersonderneming, successen zijn geboekt bij het wegwerken van het fileleed. Hij vindt het nu echter de hoogste tijd voor een paar grote slagen. Volgens hem zijn die nodig om de kansen om tussen nu en 2030 verder te groeien, ook daadwerkelijk te incasseren.