Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt Veiligheidsdag

Lagetemperatuur-restwarmte

Het Havenbedrijf Rotterdam nam deel aan de Veiligheidsdag van Bouwend Nederland. Op verschillende bouwlocaties in de haven werd op vrijdag 16 maart expliciet stilgestaan bij veiligheid.

De themadag draagt de titel ‘Bewust veilig’, wat volgens het havenbedrijf ‘naadloos’ in zijn beleid past waar veiligheid een belangrijke plek inneemt. Er wordt in de haven van Rotterdam volop gebouwd. Elk jaar steekt het Havenbedrijf Rotterdam 150 tot 200 miljoen euro in de ontwikkeling van de haven. Een groot dit van dit geld wordt besteed aan bouwwerkzaamheden en het onderhouden van de infrastructuur in de haven. De projecten lopen uiteen van de herinrichting van het bedrijventerrein Louter Bloemen in Dordrecht tot aan het Amaliaviaduct op de Maasvlakte.

Opgedane lessen Veiligheidsdag

Bij twaalf projecten in de haven werd vrijdag 16 maart op de bouwlocaties aandacht besteed aan de Veiligheidsdag. De werkdag begon met een bijeenkomst met werknemers van de aannemers. Er werd dan gesproken over de veiligheid bij dat specifieke bouwproject. De aandacht werd niet alleen gevestigd op mogelijke verbeterpunten, maar ook is erop gewezen goede prestaties vast te houden. Volgens het havenbedrijf helpt dit veilig gedrag te benadrukken en het bewustzijn voor veilig werken te verhogen. De aannemers waren nauw betrokken bij deze gesprekken. De resultaten die deze gesprekken opleverden, zullen worden bewaard. Dit zodat opgedane lessen in de toekomst opnieuw kunnen worden toegepast.

De Veiligheidsdag werd bij de volgende projecten gehouden:

Project, betrokken aannemer
1. Project opgedrukte stroom (SIF), Van der Heijden
2. Vondelingenwarmte, A.Hak
3. City Terminal, GMB
4. Project Windscherm (onderdeel Theemswegtracé), Züblin Nederland B.V.
5. Sanering Eemhavenweg, KWS
6. Ligplaatsen duwbakken strekdam, De Klerk
7. Louterbloemen, Verheij Infra
8. Realisatie OV-hub Maasvlakte ZZ, Van Gelder Groep
9. IVL, BAM
10. HTT, Van Hattum en Blankenvoort / Mobilis
11. Amaliaviaduct, Boskalis
12. Radartoren, Hollandia
N.b.: Bij de projecten 1 en 9 werd de Veiligheidsdag niet op vrijdag 16 maart, maar op maandag 19 maart gehouden.

Zie ook: Gemeenteraad wil grip op veiligheidscultuur