Reststromen

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet kansen voor de haven als circulaire draaischijf. Een vandaag uitgebracht rapport laat zien dat de omvang en ligging van het havencomplex gunstig zijn om op reststromen te draaien.

In de essentie komt het erop neer dat in de Rotterdamse haven een groot aantal industriële en logistieke bedrijven is gevestigd, die niet alleen heel veel grondstoffen gebruiken, maar ook een breed scala aan afvalstoffen produceren. Hoewel het grootste deel van de industriële afvalstoffen ook nu al wordt hergebruikt of als brandstof wordt benut, gaat ‘een aanzienlijk deel’ van het afval nog naar de verbrandingsoven of naar de stort. 

Reststromen

Het benutten van deze reststromen biedt grote kansen. In een persbericht omschrijft het Havenbedrijf Rotterdam het als volgt: “Door verwaarding van reststromen kan Rotterdam de leidende positie als circulaire haven en internationale waste-to-value port versterken, met een leidende positie in grondstoffenproductiviteit en low-carbon, circulaire productie.”

Stappen

Er zal nog wel het nodige water door de Maas vloeien voordat het zover is. Het havenbedrijf ziet de volgende stappen die moeten worden gezet: als eerste wil het nieuwe activiteiten aantrekken en start-ups helpen opschalen. Er zijn technologieën nodig die de grote hoeveelheden van de Rotterdamse haven aan kunnen. Tweede stap is een focus op sortering en recycling, gevolgd door het derde aandachtspunt: industriële symbiose. De concentratie van veel industrie en logistieke activiteiten in de haven maakt het relatief makkelijk om reststromen uit te wisselen en van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik te maken. Ten vierde zet het havenbedrijf in op het afvangen en benutten van CO2 als grondstof voor de industrie. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam – Kees Torn)

Zie ook: Shell voegt zich bij Waste-2-Chemicals consortium