Havenbedrijf zet in op transhipment

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft ernaar het aantal transhipmentcontainers te doen toenemen. Daarom krijgen deepsea-containers een hogere korting op het havengeld.

Schip containers

Met ingang van volgend bedraagt de korting voor deze containers niet 2,50, maar 3,75 euro. Het havengeld voor deepsea-containers bedraagt gemiddeld 8 euro. Voor feeder-containers blijft hetzelfde havengeld gehandhaafd. Ook krijgen deepsea-containerschepen die Rotterdam voor de tweede maal aandoen, een korting van 75 procent op het havengeld. Zo wil het havenbedrijf stimuleren dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.