Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de komende decennia verschillende raffinaderijen hun poorten zullen moeten sluiten. Daarom zet de haven in op een ‘biobased industry’.

De haven richt zich op duurzame industrie die werkt grondstoffen van biologische oorsprong, legt Nicole van Klaveren van het Havenbedrijf Rotterdam uit in het Reformatorisch Dagblad. Het chemische, energie- en brandstoffencluster zouden zich in de haven als een biobased industry kunnen versterken. “Neem bijvoorbeeld houtsnippers, een hernieuwbare grondstof. Chemische bedrijven kunnen daar hoogwaardige producten zoals cellulose uit halen. Van cellulose kan ethanol worden gemaakt, een biobrandstof. Het restafval, onder meer lignine, is geschikt om als biomassa te worden verbrand in een elektriciteitscentrale”, aldus Van Klaveren in de krant.