Overeenkomst Schiedam met Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Schiedam versterken de onderlinge samenwerking. Deze week hebben coo Ronald Paul van het havenbedrijf en de Schiedamse wethouder Nathalie Gouweleeuw een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Beide partijen spreken hierin twee zaken af. Ten eerste willen zij in een integrale samenwerking de bedrijvigheid in de haven versterken, en zo de werkgelegenheid doen groeien. Daarnaast streven gemeente en havenbedrijf ernaar om de band tussen haven en stad te versterken.

Offshore ontwikkelen in Schiedam

Ronald Paul ziet de haven van Schiedam ‘onlosmakelijk verbonden’ met het gehele haven- en industriegebied van Rotterdam. “Het is een belangrijk knooppunt voor de maritieme industrie De samenwerking past ook in het beleid van het havenbedrijf om de offshore in de haven verder te ontwikkelen”, aldus Paul. In de haven van Schiedam zijn veel bedrijven gevestigd die zijn gespecialiseerd in de maritieme maakindustrie en die maritieme ingenieursdiensten aanbieden.

Onomkeerbaar

In 2014 heeft de gemeente Schiedam met een aantal partners – waaronder het Havenbedrijf Rotterdam – haar doelen voor de haven geformuleerd. In oktober 2015 werd dit vastgelegd in een intentieovereenkomst, die later door de gemeenteraad als onderdeel van de economische visie van de gemeente is bekrachtigd. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst deze week geldt als een volgende stap in de samenwerking. “De wijze waarop we deze ontwikkeling samen in gang hebben gezet heeft een kwaliteit die onomkeerbaar is. Dit kun je als gemeente nooit alleen. Als samenwerkingspartners trekken we daarin gelijk op. Bijzonder is de aanwezigheid van zeer goede vakkennis op alle thema’s: verkeer en mobiliteit, onderwijs en kennisnetwerken, branding en imago, milieu en gezonde leefomgeving, duurzaamheid en openbaar gebied”, zegt wethouder Gouweleeuw. (Foto: Ries van Wendel de Joode)

Zie ook: Schiedamse werf start bouw eerste Tennet-platform