De aannemerscombinatie Boskalis/Van Oord is doende de onderwaterdam ‘de Doorn’ te verwijderen. Deze ligt bij de entree van de Botlek.

Foto: Danny Cornelissen
Foto: Danny Cornelissen

In totaal wordt ongeveer 500.000 m3 uit de monding van de Botlek gebaggerd. De werkzaamheden moeten eind dit jaar klaar zijn. Door de onderwaterdam te verwijderen, verbetert het Havenbedrijf Rotterdam de nautische bereikbaarheid van het Botlekgebied voor met name diepstekende schepen. Volgens het havenbedrijf is dat belangrijk in verband met de schaalvergroting in de scheepvaart. De maatregel past in het beleid van om bestaande havengebieden in de Rotterdamse haven blijvend te ontwikkelen. Daarin investeert het havenbedrijf de komende vijf jaar een half miljard euro.