actieprogramma

Zeven havenbedrijven werken samen in een nieuw internationaal actieprogramma, dat tot doel heeft de opwarming van de aarde door de scheepvaart tegen te gaan. Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam maakte dit nieuws deze week wereldkundig.

Castelein deed dit tijdens de openingsbijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco. Het Havenbedrijf Rotterdam is het enige Nederlandse havenbedrijf in het actieprogramma, dat de naam ‘World Ports Climate Action Program’ heeft meegekregen. Andere deelnemende havenbedrijven zijn van Antwerpen, Hamburg, Barcelona, Los Angeles, Long Beach en Vancouver.

Actieprogramma

Er is een aantal specifieke punten op de agenda gezet. Zo willen de havenbedrijven de efficiëntie van transportketens verhogen door data beter te benutten. Ook willen zij ‘gemeenschappelijk en ambitieus’ beleid stimuleren, om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen. Verder moet walstroom sneller worden uitgerold en willen zij de ontwikkeling versnellen van duurzame, koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart. Tot slot zeggen de havenbedrijven haast te willen maken met het CO2-neutraal overslaan van goederen in de havens.

Voortouw nemen

“Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling”, licht Castelein toe. “We moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. Het is verheugend te zien dat internationale havenbedrijven op dit gebied nu het voortouw nemen en gezamenlijk projecten gaan opzetten die een bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector.”

Zie ook: Havenbedrijf participeert in Braziliaanse haven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef hier je commentaar
Vul hier alsjeblieft je naam in