Synthetische kerosine

Uit CO2, waterstof en groene stroom kun je synthetische kerosine maken. Bij Rotterdam The Hague Airport komt een proefinstallatie, die op den duur tot een grootschalige fabriek in de haven moet leiden.

Nu wordt kerosine bij olieraffinaderijen geproduceerd. Het Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport hebben plannen kerosine uit CO2, waterstof en groene stroom te maken. Binnen een aantal jaar zal op het vliegveld een proefinstallatie worden geplaatst, die CO2 uit de lucht haalt en waterstof uit duurzaam opgewekte elektriciteit produceert.

Synthetische kerosine

Jaarlijks kan de testfabriek 365.000 liter kerosine produceren. Dit lijkt een behoorlijke productiecapaciteit, maar is nog altijd 20.000 keer minder dan de Rotterdamse raffinaderijen samen aan kerosine produceren. Daarom gaan de bij dit project betrokken partijen onderzoeken hoe een dergelijke fabriek valt op te schalen naar een veel grotere schaal. Hierbij wordt gekeken naar de technische uitdagingen bij een dergelijk project, de ruimte die nodig is en ook een locatie.

Leidingen

De haven van Rotterdam wordt logischerwijs als een voor de hand liggende plaats gezien om fabrieken te bouwen die grote hoeveelheden synthetische kerosine produceren. In de haven wordt gewerkt aan infrastructuur voor CO2, groene stroom en waterstof. Ook liggen er leidingen uit de haven richting onder andere Schiphol.

Het Havenbedrijf Rotterdam roept petrochemische bedrijven op om mee te doen aan het project.

Zie ook: Groenewaterstofproject BP en Nouryon heet H2.50