Havenbedrijf en SmartPort verlengen leerstoel

v.l.n.r.: Jeroen Steens, Hoofd Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam, Michiel Jak, Directeur SmartPort, hoogleraar Mark van Koningsveld en Bert Geerken, decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft.

De leerstoel Havens & Scheepvaartwegen is met vijf jaar verlengd. Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben hiertoe een overeenkomst met de TU Delft gesloten. Beide steken er samen een miljoen euro in.

De overeenkomst werd ondertekend door Bert Geerken (decaan van de faculteit Civiele Techniek), Jeroen Steens (hoofd development van het Havenbedrijf Rotterdam) en Michiel Jak (directeur SmartPort). De leerstoel is zeven jaar geleden opgericht en wordt vanaf het begin door het havenbedrijf ondersteund.

Leerstoel

De leerstoel Havens & Scheepvaartwegen heeft als taak onderzoek te doen op het terrein van haveninfrastructuur, -ontwerp en nautiek. Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort zeggen de leerstoel te ondersteunen omdat het van belang is kennis en expertise op het gebied van havenexploitatie en logistiek te blijven ontwikkelen. Ook wijzen zij op de behoefte aan ‘hoogopgeleide professionals’ in deze sectoren. Sinds de oprichting in 2011 hebben vijfhonderd studenten voor MSc track Hydraulic Engineering gekozen. Vijftig van hen kozen voor de specialisatie Havens- en Scheepvaartwegen. Er waren vier promovendi en er zijn drieëntwintig artikelen gepubliceerd.

Hoogleraar

Omdat prof. ir. Tiedo Vellinga met emiraat is gegaan, is er een nieuwe hoogleraar voor de leerstoel aangesteld. Dit is prof. dr. ir. Mark van Koningsveld. Hij werkt als manager R&D Engineering bij Van Oord Dredging and Marine Contractors. Hij haalde in 1998 zijn masters in civiele techniek aan de TU Twente en promoveerde in 2003. Van Koningsveld is ook secretaris van de Topsector Water & Maritiem.

Zie ook: Kolendebat verloopt te ‘fel’