Pecém

In de Rotterdamse gemeenteraad zijn vragen gerezen over de activiteiten die het Havenbedrijf Rotterdam in het buitenland ontplooit. Toch zet het havenbedrijf deze door. Ceo Allard Castelein spreekt van ‘een mooie kans’ in Pecém.

De afgelopen week werd de investeringsovereenkomst getekend waarin is vastgelegd dat het Havenbedrijf Rotterdam 75 miljoen euro investeert in het havenindustrieel complex van Pecém. Het krijgt hiervoor dertig procent van de aandelen plus zeggenschap over de strategische en investeringsbeslissingen en posities op directie-, Raad van Commissarissen- en managementniveau.

Pecém

Ceo Allard Castelein tekende de overeenkomst namens het havenbedrijf. Camilo Santana, gouverneur van de Braziliaans deelstaat Ceará, deed dit voor de Brazilianen. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam zal de definitieve overeenkomst voor deelneming in de haven waarschijnlijk voor het eind van het jaar zijn afgerond. “Participeren in de haven van Pecém is een mooie kans. Deze haven heeft groeipotentie en kan door haar strategische ligging uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië, hetgeen kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa”, verklaart Castelein.

Snelgroeiend

Dankzij een gemiddelde groei van 22 procent in de voorbije tien jaar wordt Pecém als een snelgroeiende haven gekwalificeerd. Het havencomplex telt onder meer een containerterminal, energiecentrales, een staalfabriek en windturbinefabrikanten. Het havenbedrijf vindt de Braziliaanse haven ook aantrekkelijk omdat een deel van de benodigde infrastructuur al aanwezig is, zoals golfbrekers en ligplaatsen.

Profiteren

De deelstaat Ceará ziet kansen de haven van Pecém tot ‘maritiem knooppunt van Noordoost-Brazilië’ te ontwikkelen. Er wordt onder meer gewerkt aan de aanleg van onderzeese datakabels voor telecommunicatie, die Noordoost-Brazilië’ met de VS en Afrika verbinden. Santana is enthousiast: “We vieren de partnership tussen de staat Ceará en de haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa en een van de grootste havens in de wereld. Ik ben er absoluut van overtuigd dat de inwoners van Ceará het meest zullen profiteren van het partnership, wat zal leiden tot meer werkgelegenheid en beter inkomen.”

Zie ook: Raadsvragen over activiteiten in buitenland