Havenbedrijf Amsterdam wil ‘moreel-schone’ grondstoffen

Het Havenbedrijf Amsterdam wil een draaischijf zijn voor ‘moreel-schone’ grondstoffen en goederen. Het zegt maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen, die tot ‘breed in de keten’ reikt.

In het Jaarverslag ‘Volle kracht vooruit’ kondigt het Havenbedrijf Amsterdam aan in te zetten op ‘tien strategische speerpunten’. “We weten precies wat we willen doen en bereiken met deze projecten. Er is daardoor veel meer duidelijkheid – de transitie van de haven, zoals we die in onze Visie 2030 schetsen, krijgt daadwerkelijk gestalte. We zetten daarbij stevig in op initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en circulaire economie van de stad en de havenregio versterken”, aldus de directeuren Michiel de Brauw en Koen Overtoom in het voorwoord van het jaarverslag.

“Duurzaamheid en circulariteit vormen een belangrijk onderdeel van onze strategie. Hierdoor dragen we bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad en havenregio. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen wij niet alleen op het duurzaamheidvlak, maar ook breder in de keten waarin we actief zijn. We willen een haven zijn waar ‘moreel-schone’ grondstoffen en goederen worden verscheept, die gedolven of vervaardigd zijn met respect voor mens en milieu. Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het inzichtelijk maken van onze rol in de handelsketen. Dit ketenbeleid zal daardoor in 2017 breder gestalte krijgen.”