Havenbedrijf Amsterdam en Zaanstad intensiveren samenwerking

Het Havenbedrijf Amsterdam gaat nauwer samenwerken met de gemeente Zaanstad. Vanaf komend jaar zal het binnenhavengeld voor de beroepsvaart in de regio Amsterdam-Zaanstad door een loket worden geïnd.

Bij de inning zal één tariefstelsel worden gehanteerd, zo maken de gemeente en het havenbedrijf bekend. Ook kunnen riviercruiseschepen bij één loket een ligplaats in het gebied reserveren.

Vereenvoudigen

Zaanstad en het havenbedrijf werken al samen op de terreinen nautisch, gebiedsontwikkeling en leefbaarheid. Vanaf 2018 intensiveren beide dus hun samenwerking, tot vreugde van Dennis Straat, wethouder economie en toerisme in Zaanstad (rechts op de foto). “Deze overeenkomst maakt het voor de scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied makkelijker: zo zijn we meer dienstverlenend. Ook benutten we zo de kansen die riviercruise biedt voor toerisme, en willen we extra werkgelegenheid aantrekken, regels verminderen en procedures vereenvoudigen.”

Koen Overtoom, ceo Havenbedrijf Amsterdam (links op de foto), ziet synergievoordelen: “Met deze samenwerkingsuitbreiding vereenvoudigen we de heffing, de inning en de reservering van binnenvaart- en riviercruiseschepen aan ons gebied. Daarmee zijn we als havens aantrekkelijker voor onze klanten en vullen we ons strategisch doel van voorkeurshaven in.”