Bouw Theemswegtracé kan beginnen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de aanleg van de onderbouw van het Theemswegtracé gegund aan aannemerscombinatie SaVe. Dit bestaat uit de bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants.

De aannemers gaan een verhoogd spoorviaduct aanleggen over een lengte van vier kilometer. Ook omvat de opdracht de bouw van twee stalen boogbruggen. De bouwwerkzaamheden starten dit jaar en zullen tot 2020 voortduren. Wanneer dit klaar is volgt de aanleg van de bovenbouw van het Theemswegtracé. Dit bestaat uit de rails en alles wat daar verder bij hoort.

Theemswegtracé

De aanleg van het complete tracé vergt een investering van ongeveer driehonderd miljoen euro. De Europese Unie draagt er 62 miljoen euro aan bij in de vorm van subsidie. Het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betalen de resterende 238 miljoen euro. De bouw van het Theemswegtracé vindt plaats in samenwerking met ProRail. Als het traject gereed is, draagt het havenbedrijf het beheer en onderhoud van het nieuwe stuk spoorlijn over aan de spoorbeheerder.

Ontlasten

Het Theemswegtracé moet de spoorverbinding tussen het westelijk havengebied en het achterland verbeteren. “Deze verbinding is ‘key’ in de bereikbaarheid per spoor voor de haven van Rotterdam”, stelt coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam. Het nieuwe traject moet de problemen bij de Calandbrug bij Rozenburg helpen oplossen. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Het havenbedrijf vreest dat de brug onvoldoende capaciteit biedt om de verwachte toename van het spoorvervoer van en naar de Brittanniëhaven aan te kunnen. Om de brug te ontlasten wordt het nieuwe Theemswegtracé over een verhoogd spoorviaduct aangelegd. Ter hoogte van de A15 sluit het traject weer aan op de huidige spoorbaan.

Zie ook: Spooraansluiting voor tankterminal