Het Havenbedrijf Rotterdam heeft over 2013 227 miljoen euro winst geboekt, één miljoen euro minder dan over 2012. Financieel directeur Paul Smits vindt de winstdaling niet onverwacht.

Als oorzaak voor de – lichte – winstdaling noemt het havenbedrijf de fors gestegen rentelasten en afschrijvingen door de grote investeringen in vooral Maasvlakte 2. Ook namen de inkomsten uit havengelden af. De haven haalde het voorbije jaar wel meer inkomsten uit de verhuur van terreinen binnen. “Na jaren van stijgende winsten is het resultaat van het Havenbedrijf dit jaar licht gedaald”, aldus Smits. “Dat is niet onverwacht. Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen jaren zijn onze schulden opgelopen tot 1,2 miljard euro. Dat betekent dat onze rentelasten ook flink toenemen. Gecombineerd met de iets terugvallende overslag zorgt dat voor een licht gedaalde winst. Die winst hebben we nodig om te kunnen blijven investeren in de haven en tegelijk onze schuldpositie te verlichten.”