‘Haven Rotterdam volledig gerobotiseerd’

Over vijftien jaar draait de haven van Rotterdam volledig op robots, die door onbemand superinternet worden aangestuurd. Ook is olie niet meer van groot belang voor de haven.

APMT containerterminal Rotterdam

Deze voorspellingen doet de Amerikaanse econoom Rifkin die door de metropoolregio Rotterdam Den Haag is ingehuurd een ‘roadmap next economy’ te schrijven. In het AD worden dit weekend al een aantal voorspellingen prijsgegeven. Zo zullen in 2030 bedrijven en huizen zelf hun energie opwekken met zonnepanelen en zal in de Rotterdamse haven grote hoeveelheden poeder voor 3D-printers worden overgeslagen. Goedkoop is het advies van Rifkin overigens niet, want Rotterdam en Den Haag betalen hem hiervoor 775.000 euro.