Met continue verbetering en vernieuwing van vestigingsplaatsvoordelen versterkt het Havenbedrijf Rotterdam al ruim een halve eeuw lang haar positie als belangrijkste overslaghaven en industriecomplex van Europa. In de ‘Havenvisie 2030’, die in december 2011 gepresenteerd werd, wordt grote nadruk gelegd op versterking van de rol als Europese energiehaven. “De haven ís energie”, zegt Ruud Melieste, directeur Energie en Industrie bij het Rotterdamse havenbedrijf. “Zowel in de vorm van goederen, voorzieningen als activiteiten. Nu we wereldwijd in de transitiefase zitten van fossiel naar duurzaam, zetten we ook nadrukkelijker in op verwerking van nieuwe energiestromen, een brede mix aan energievoorzieningen en innovaties op het gebied van energie-efficiëntie.” Een ontwikkeling die de afgelopen paar jaar al is ingezet met de komst van twee biobrandstoffabrieken, een LNG-terminal en het benutten van industriële restwarmte.