Voor het primair en voortgezet onderwijs in Dordrecht wordt een Haven Educatie Programma opgesteld. Doel is de inwoners meer bekend te maken met de haven en de loopbaankansen die deze biedt.

 

Het Haven Educatie Programma is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Dordrecht, Werkgevers Drechtsteden en EIC Mainport Rotterdam. Op donderdag 24 mei a.s. tekenen deze partijen een samenwerkingsovereenkomst hiertoe, meldt de website Dordrecht.net. Het programma komt te bestaan uit een havenlespakket, gastlessen en een excursie naar de haven van Rotterdam.