Het Havenbedrijf Rotterdam wil zich maar wat graag ontwikkelen tot Europese hub voor biomassa.

De haven ziet hierin toekomst door op dit gebied een spil te vormen voor bio-brandstoffen, -energie en -chemie. Om kosten te sparen zouden bijvoorbeeld opslagfaciliteiten gezamenlijk door bedrijven kunnen worden gebruikt. Er is echter één maar: dan dienen er wel uniforme duurzaamheidcriteria te zijn om de uitwisselbaarheid van biomassa te vergroten en – ook niet onbelangrijk – de kosten omlaag de krijgen. Het havenbedrijf, energiemaatschappijen en biomassaleveranciers zetten hierop in.

In de juni-editie van Europoort Kringen vindt u een interessant artikel hierover. Geen abonnee? Abonneer u dan nu!