Haalbaarheidsstudie CO2-project valt positief uit

CO2-heffing

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de aanleg van een CO2-transportsysteem, dat van de haven naar de Noordzee voert. Daaruit blijkt dat dit technisch te doen is, en ook kosteneffectief zou zijn.

Het project heeft de naam ‘Porthos’ gekregen, wat staat voor ‘Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage’. Hierbij wordt de CO2 van in de haven gevestigde fabrieken afgevangen. De bedrijven kunnen zich aansluiten op een pijpleiding die door het Rotterdamse havengebied gaat. De afgevangen CO2 wordt gedeeltelijk gebruikt door glastuinbouw in het Westland, maar zal voor het leeuwendeel naar een leeg gasveld onder de Noordzee gaan om daar te worden opgeslagen. Dit ligt vijfentwintig kilometer uit de kust. Het gasveld bevindt zich in een afgesloten reservoir van zandgesteente. De drie partners verwachten er jaarlijks twee tot vijf miljoen ton CO2 te kunnen opslaan.

Haalbaarheidsstudie

Uit de studie die de drie vorig jaar hebben uitgevoerd, komt naar voren dat dit plan technisch haalbaar is. Ook zou het kosteneffectief zijn, ‘in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen van het kabinet’. De studie spitste zich toe op de onderdelen techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie. De conclusie luidt dat een volgende stap in het project kan worden gemaakt.

Klimaatwet

Het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland gaan de uitkomsten van de studie nu ‘als bouwsteen’ inbrengen in de lopende gesprekken voor een nieuw Klimaatakkoord. De komende maanden gaan de drie deelnemers het project verder financieel en technisch onderbouwen. Ze zeggen dit elk vanuit hun eigen specialisme te doen. Het Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, Energiebeheer Nederland brengt haar deskundigheid in op het gebied van diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie heeft ervaring in gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport. Volgend jaar zal de investeringsbeslissing van dit CCUS-project (Carbon Capture Utilisation and Storage) worden genomen.

Zie ook: Antwerpse haven wil aansluiten bij CO2-project Rotterdam