Energietransitiefonds

Deltalinqs heeft in Peter de Weijs een nieuwe projectdirecteur voor H-Vision gevonden. Onder zijn leiding gaat het project een volgende fase in.

Bij het project H-Vision draait het om de grootschalige productie – en het gebruik van – blauwe waterstof en restgassen van de industrie. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen. Dit moet op termijn de weg effenen voor groene waterstof. Vorig jaar werd onder leiding van Jaap Hoogcarspel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, die duidelijk maakte dat het gebruik van blauwe waterstof kansen biedt om de CO2-uitstoot in het havengebied te verlagen.

Projectdirecteur H-Vision

De bij het project betrokken partijen zijn nu bezig met het uitwerken van de business case, het kiezen van een locatie voor de waterstofinstallaties en het inventariseren welke infrastructuur en opslag nodig is. De Weijs, in het verleden werkzaam voor onder meer Eneco, Tennet en Allseas, zegt er positief in te staan: “We werken op dit moment een aantal cruciale onderdelen uit die noodzakelijk zijn voordat we aan de ontwerpfase beginnen. We bereiden dit zorgvuldig voor, want hiermee zijn aanzienlijke kosten gemoeid.”

In 2021 investeringsbeslissing

De projectdirecteur stelt ondanks een ambitieuze tijdlijn op schema te liggen. “In 2021 verwachten we de finale investeringsbeslissing te nemen op weg naar een eerste waterstofproductie in 2026. Daarmee kunnen we met alle partners in aanzienlijke mate bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030.”

Zie ook: ExxonMobil voegt zich bij H-Vision