De Zeehavenpolitie heeft afgelopen donderdag een ‘blinde vlek’-controle bij 22 bedrijven in de haven uitgevoerd. Een aantal keer waren brandblusmiddelen niet in orde en ook bleken (nood)uitgangen niet altijd bereikbaar.

Bij de controle werkte de Zeehavenpolitie samen met de douane, Belastingdienst, DCMR, Inspectie SZW en het Landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Bij een aantal bedrijven bleek sprake te zijn van onderverhuur. Zij waren niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Meerdere malen bleek de administratie niet aanwezig of niet compleet. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Daarnaast gaat het LIV nader onderzoek doen naar twee auto’s omdat het vermoeden bestaat dat de eigenaren onterecht geen wegenbelasting betalen.