Groot waterstofproject met zonnepanelen

Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy willen bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof. Hiervoor starten zij een pilotproject (HyStock) dat tot doel heeft om een power-to-gas-installatie te bouwen; de eerste in Nederland met een capaciteit van ruim een megawatt of meer.

De Aardgasbuffer Zuidwending is qua locatie ideaal, omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig op te slaan in de speciaal voor gasopslag gemaakte zoutcavernes. Hiermee willen de Gasunie-dochters de markt voor groene waterstof verder ontwikkelen.

Duurzaam opgewekte energie is moeilijk op te slaan vanwege het ontbreken van een goede en betaalbare accu. Opslag in de vorm van waterstof kan echter wel. Het is namelijk samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Scheiding van die twee waterbestanddelen kan met duurzaam opgewekte elektriciteit. Groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt.

De zonnepanelen van deze power-to-gas-installatie  worden geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie bij de Aardgasbuffer Zuidwending. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie. De definitieve besluitvorming over de power-to-gas-installatie valt deze zomer.