De plannen zijn weliswaar nog in een pril stadium, maar zeker is dat Groningen Seaports op zoek is naar grond voor een helikopterlandplaats. Bij vijf grondeigenaren is hierover geïnformeerd.

Polder

Voor de bouw en het onderhoud van windmolens op zee is het nodig dat helikopters van een heliport nabij de Eemshaven kunnen opstijgen en landen.

Helikopters

De hiervoor benodigde oppervlakte zou 1,5 hectare bedragen. “We hebben grond nodig zodat de helikopters kunnen landen en opstijgen. Mogelijk komt er ook een hangar voor het opslaan van materialen en een klein kantoortje”, zegt een woordvoerder van Groningen Seaports tegenover het blad Nieuwe Oogst van LTO-Noord.