Het algemeen bestuur van Groningen Seaports heeft vandaag ingestemd met de verandering naar een naamloze vennootschap. Dit gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 in.

Groningen Seaports

In een persbericht meldt Groningen Seaports dat hier een lange weg van politieke besluitvorming van provinciale staten van Groningen en raden van de betrokken gemeenten Delfzijl en Eemsmond aan zijn voorafgegaan. Als N.V. kan gemakkelijker met andere havens met dezelfde status worden samengewerkt, zoals die van Rotterdam, Zeeland Seaports en Amsterdam. Ook denkt Groningen Seaports nu slagvaardiger en bedrijfsmatiger te kunnen opereren.

Meer over de verzelfstandiging van Groningen Seaports – onder andere in een uitgebreid interview met Commissaris van de Koning Max van den Berg – in de volgende editie van Eemsdelta Kringen. Geen abonnee? Neem dan hier een abonnement!