Groengasorganisaties fuseren

De stichting Groen Gas Nederland (GGNL) en de vereniging Groengas Mobiel (GGM) zijn gefuseerd. Beide organisaties gaan verder onder de naam ‘Groen Gas Nederland’.

GGNL was een organisatie die zich bezighield met de productie van groengas. GGM richtte zich op de afzet van groengas in de mobiliteitssector. Door de fusie ontstaat een ‘nationaal platform’, waarin meer dan tachtig partners uit de gehele keten zijn betrokken. Groen Gas Nederland heeft zich tot doel gesteld programma’s te ontwikkelen, waarmee zowel de productie als afzet van groengas kan groeien. Gerd van de Logt is aangesteld als algemeen-directeur van Groen Gas Nederland.