Groene waterstoffabriek BP is technisch haalbaar

In technisch opzicht is het mogelijk om op het terrein van de raffinaderij van BP in Rotterdam een groene waterstoffabriek te bouwen, waar uit offshore windstroom waterstof wordt gewonnen. De investering is echter nog niet lonend.

Dit blijkt uit een studie die BP, het Havenbedrijf Rotterdam, TNO, Uniper en Joulz hebben laten uitvoeren. Doel hiervan was te onderzoeken of het haalbaar is een groene waterstoffabriek bij BP Raffinaderij Rotterdam te bouwen. Hier kunnen grote hoeveelheden op zee opgewekte windstroom worden omgezet in groene waterstof. Directeur Ruben Beens van BP Nederland ziet het gebruik van groene waterstof als een van manieren om de CO2-uitstoot te verlagen. “Die waterstof gebruiken we bij de ontzwaveling van onze producten. Dat vonden we een interessant gegeven om onderzoek naar te doen”, zegt hij op de website van de VNPI.

Groene waterstoffabriek

De techniek is aanwezig om dit uit te voeren, zo blijkt. De business case vergt echter nog aandacht en ook is er volgens de vijf partijen actie van de overheid gewenst. Beens zou het liefst zelf een groene waterstoffabriek willen bouwen, geeft hij aan. Maar daarvoor moet er wel een en ander veranderen. “Enerzijds moet je een goede business case hebben. Het maken van waterstof door middel van elektrolyse blijkt namelijk nog erg kostbaar. Anderzijds moet wanneer je duurzame energie gaat gebruiken in het productieproces van fossiele energie, daar wel maatschappelijk draagvlak voor zijn. De komende tijd zullen wij gebruiken om met verschillende partijen te kijken hoe we hier concreet invulling aan gaan geven.”

Wetgeving aanpassen

De overheid is een van de gesprekspartners. “We zoeken contact met de overheid om de wetgeving aan te passen”, zegt Beens. Er is contact met het ministerie van I&W en met Brussel. Beens ziet een rol weggelegd voor de VNPI om dit op de agenda te krijgen. “Op dit moment is er namelijk nog geen voorziening in de wet om van groene stroom waterstof te maken. We krijgen er geen credits voor, terwijl je die wel krijgt bij het bijmengen van biobrandstoffen.”

Zie ook: BP blijft investeren in Rotterdamse raffinaderij