Deze week vond de officiële lancering van Us Koöperaasje plaats, een initiatief waarin kleine Friese energiecorporaties zich hebben verenigd. De bedoeling is groene stroom en biogas te gaan opwekken en leveren.

Friese cooperatie

Dit moet gaan gebeuren zonder ‘dure reclamecampagnes of dikbetaalde managers’, zo meldt de coöperatie in een persbericht. Het doel is zoveel mogelijk groene energie op te wekken en onafhankelijk te zijn van de grote energieleveranciers. Us Koöperaasje gaat samenwerken met soortgelijke initiatieven in Drenthe (Drentse Kei) en Groningen (Grunneger Power). Vanaf dit najaar – wanneer de benodigde vergunningen binnen zijn – verwacht Us Koöperaasje zelf energie te kunnen gaan leveren. Tot die tijd wordt groene energie bij Greenchoice ingekocht.