Groen licht voor windparken rond noordelijke havens

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geeft een omgevingsvergunning aan vijf windparken. Deze worden in de buurt van Delfzijl en de Eemshaven gebouwd.

Met het verkrijgen van de benodigde vergunning kan met de bouw van de windparken worden begonnen. Het gaat om windparken in het gebied Delfzijl (Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid) en het gebied Eemshaven (Oostpolder en Oostpolderdijk). Samen hebben de windparken een vermogen van 300 megawatt. “Daarmee heeft de provincie een grote stap gezet op weg naar de afspraak met het Rijk in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op land mogelijk te maken”, stelt de provincie in een persverklaring. (Foto: Danny Cornelissen)