Groen licht voor rotonde Google

Rijkswaterstaat heeft toestemming gegeven voor de aanleg van een rotonde op de N33 bij de ingang van het datacenter van Google in de Eemshaven. Groningen Seaports heeft dit bekend gemaakt.

De rotonde zal in de eerste week van oktober worden aangelegd. Na vijf of zes weken zal deze klaar zijn. Groningen Seaports waarschuwt dat weggebruikers in deze periode op het traject N33-Eemshaven rekening moeten houden met verkeershinder. Dit kan bestaan uit beperkte rijstroken, het verleggen van de rijbanen en mogelijk tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de nieuwe rotonde. Op het werktraject geldt bovendien een aangepaste snelheid.