Gevaarlijke stoffen

ProRail heeft weer toestemming gekregen om met gevaarlijke stoffen in de Waalhaven te rangeren. Bij een controle begin dit jaar waren er enkele tekortkomingen aan het licht gekomen.

Inspecteurs van de Veiligheidsregio (VRR) en DCMR voerden op 13 januari jl. een controle uit op het emplacement Waalhaven Zuid. Daarbij constateerden zij enkele zaken die niet voldeden. Zo reikte het bluswater niet ver genoeg om in geval van brand alle sporen te kunnen blussen. Ook ontbrak er informatie. 

Gevaarlijke stoffen

In de afgelopen weken heeft ProRail de ontbrekende informatie aan de VRR en DCMR toegestuurd. Hierdoor is het ProRail weer toegestaan om er met gevaarlijke stoffen te rangeren. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Omdat de brandweer niet op alle sporen kan blussen, mogen enkele sporen niet in gebruik worden genomen. Ook moet ProRail bij vorst een afgestemd protocol bij hanteren. De komende weken test ProRail het bluswatersysteem op een druk van 18 bar.

Aanpassingen

ProRail heeft laten weten het emplacement niet direct weer in gebruik te nemen. Het wil eerst de nodige aanpassingen doorvoeren, zodat het gehele spoor voor de brandweer bereikbaar is. Ook accepteert ProRail de voorwaarden die het heeft opgesteld gekregen.

Zie ook: Kleurrijke container op kleurrijke trein